Psihijatri nisu opasni – Dr Nataša Sikanić // JAKA PRIČA #004

Podcast 861

Dr Nataša Šikanić poseduje dvodecenijsko kliničko iskustvo u radu sa psihijatrijskim pacijentima koje je stekla u Bolnici za psihijatriju KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”. Više godina je provela na mestu šefa Odseka za konsultativnu/liaison psihijatriju, a potom i na mestu šefa Odseka za psihosomatiku i konsultativnu psihijatriju gde je stečenim znanjima iz ovih oblasti doprinela osavremenjivanju pristupa psihosomatskoj medicini i konsultativnoj psihijatriji u kliničko-bolničkom centru, kao i povezivanju psihijatrije i različitih oblasti somatske medicine.

Dr Nataša Šikanić je završila edukaciju iz oblasti KBT (kognitivno-bihevior psihoterapijskog metoda) i EMDR psihoterapijskog metoda, i stekla je licencu evropskog EMDR Instituta. Kao konsultant radila je u više ustanova za somatsku medicinu, kao i u više privatnih ordinacija. Autor je brojnih, stručnih radova i tekstova iz oblasti psihosomatske medicine i anksioznih poremećaja.

Dr Šikanić se u okviru psihijatrijske i psihoterapijske ordinacije Pro Anima Centar bavi primenom najsavremenijih metoda u dijagnostici i lečenju različitih psihijatrijskih poremećaja (anksioznih poremećaja, poremećaja prilagođavanja, poremećaja koji su u vezi sa stresom i traumom, afektivnih poremećaja, bipolarnog afektivnog poremećaja, shizofrenije, psihotičnih poremećaja, demencija) i psihosomatskih poremećaja. U radu sa pacijentima i klijentima primenjuje različite terapijske modalitete – psihofarmakoterapiju, psihoterapiju, savetovanje, psihoedukaciju i psihosomatsku edukaciju somatskih pacijenata. Primenom najsavremenijih metoda, u okviru psihosomatskog savetovanja i edukacije, pomaže pacijentima obolelim od telesnih bolesti u prilagođavanju na telesnu bolest, i savladavanju psiholoških teškoća koje nastaju kao posledica obolevanja. U sklopu lečenja primenjuje holistički pristup – pristup posmatranja celovitog čoveka u jedinstvu duše i tela.

http://www.proanimacentar.rs/

Bogdan Kosanović

Profesionalni fotograf iz Beograda sa više od 10 godina iskustva. Obzirom na urođenu radoznalnost pokreće ovaj podkast kako bi čuo sto više iskustva iz raznih oblasti.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © Jaka Prica 2019